CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA THIẾT KẾ WEBSITE NHÀ HÀNG BAO GỒM

Giới thiệu các dịch vụ của đơn vị như đồ uống cho buổi sáng, thức ăn ngon cho buổi trưa, món ăn buổi tối

1214

Giới thiệu các nhà hàng, các loại thức ăn và đồ uống hàng đầu

1215

Giới thiệu các sản phẩm đặc biệt

1216

Thông tin về nhà hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng

1217

Thông tin liên hệ

1218

Giới thiệu các phương thức thanh toán

1219