HIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP
» Miễn phí 01 tên miền quốc tế (.com, .net, .org)
» Miễn phi 01 gói Hosting 300mb (Tên miền phụ: 05 , Mail theo tên miền: 50 Email) (không giới hạn băng thông – người truy cập)
» Trang giới thiệu chung về công ty (có thể đưa video, hình ảnh, slideshow flash, có thể thay đổi & cập nhật)
» Module sản phẩm, phân thành nhiều danh mục sản phẩm, có thể phân thành danh mục phụ và danh mục chính (quý khách có thể tự cập nhật & quản lý sản phẩm, không giới
hạn số danh mục sản phẩm…) » Module tin tức, phân thành nhiều danh mục tin, không hạn chế số tin, số hình ảnh (có thể quản lý & cập nhật)
» Trang liên hệ giữa khách hàng & doanh nghiệp, hệ thống form liên hệ (thông tin liên hệ sẽ được gửi qua email của quản trị web)
» Trang tìm kiếm sản phẩm (tìm kiếm theo tên, giá…)
» Tính năng đặt quảng cáo logo, banner trên website (quý khách có thể tự cập nhật & quản lý banner, logo quảng cáo)
» Hệ thống hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng (Yahoo, MSN, Skype)
» Banner Flash chuyên nghiệp (quý khách cung cấp hình ảnh, slogan để chúng tôi thiết kế banner ấn tượng nhất)
»Tính năng thống kê số người truy cập, số người online
» Hệ thống quản lý website (dùng để cập nhật, thay đổi trang giới thiệu, cập nhật & quản lý sản phẩm)
» Đưa website vào bộ máy tìm kiếm Google miễn phí